✓ Fri frakt fr 499:- ✓ 1-3 dagars leverans

Förstoringsglas

Med ett förstoringsglas eller en lupp kan man lättare läsa liten text eller studera små detaljer på exempelvis frimärken, mynt eller på en karta. Förstoringsglas är därför ett oumbärligt instrument och hjälpmedel för såväl personer med nedsatt syn men även för gemene man vid hobbyverksamhet, hantverk och handarbete eller för att se små detaljer i boken eller tidningen. De lämpar sig också utmärkt för frimärks- och myntsamlare, urmakare och sömmerskor.

Förstoringsglas finns i en mängd olika utföranden och med olika styrka. Flera modeller har även inbyggd lampa för att ytterligare öka användbarheten och synförmågan vid dåligt omgivande ljusförhållande eller vid studerande av väldigt små detaljer.

Hos oss på SkyddsExperten.se finner du ett brett utbud av förstoringsglas och luppar för olika användningsområden och situationer.

Läs mer...

Hur fungerar ett förstoringsglas?

Ett förstoringsglas eller lupp använder en konvex lins (en lins som är tunnare på kanterna och tjockare i mitten) för att förstora objekt. När ljusstrålar träffar en konvex eller bikonvex lins böjs ljusstrålarna inåt vilket i sin tur möjliggör en förstorad vy när man tittar igenom förstoringslinsen. Böjningen på linsen gör att dina ögon uppfattar objektet som större än det verkligen är.

Ett förstoringsglas lämpar sig för att fokusera specifikt på bestämda föremål och kan därmed fungera som ett praktiskt alternativ till traditionella glasögon eftersom föremålet kommer se större ut och därmed blir mer synligt för ögat. En annan fördel med förstoringsglas är att man slipper anstränga ögonen så mycket vilket minskar risken för bland annat spänningshuvudvärk.

Beroende på användningsområde kan förstoringsglas fås med olika förstoringsförmåga. Generellt kan sägas att det råder ett omvänt förhållande mellan linsstyrka (förstoringsförmåga) och storlek på linsen. En mindre lins har en större förstoringsförmåga än en större lins. En större lins är enklare och mer förlåtande att använda och gör det lättare att hålla fokus. Desto större lins, desto sämre förstoringsförmåga och minskad kontrast. En liten lins ger å andra sidan en bättre förstoring och kontrast men måste hållas vid en mer exakt brännvidd för att behålla fokus.

Traditionella förstoringsglas eller luppar har en rund lins fäst i en ram med ett handtag för att kunna hålla linsen på ett bekvämt avstånd från objektet som ska förstoras samt att kunna anpassa den s.k. brännvidden. Idag är sortimentet av förstoringsglas dock mycket bredare än så.

Förstoringsglas har olika förstoringsnivåer

Förstoringsfaktorn (X-faktorn) för ett förstoringsglas anger hur många storlekar större ett objekt kan förstoras med förstoringsglaset och indikeras vanligtvis med en siffra följt av ett X. Om ett förstoringsglas har en styrka på 2X, kommer linsen att förstora ett objekt upp till två gånger dess verkliga storlek.

De flesta förstoringsglas har en genomsnittlig förstoringsfaktor på 2X eller 3X, dvs de förstorar objekten 2 eller 3 gånger dess verkliga storlek. För den genomsnittlige användaren är linser med en förstoring på 4X-6X de mest populära eftersom de erbjuder högre förstoring utan att synfältet (linsens diameter) blir för litet.  Ett förstoringsglas eller lupp med en förstoringsfaktor på 10X erbjuder förvisso ett litet synfält men det ger samtidigt en god detaljrikedom på exempelvis små stenar, mineraler, smycken m.m.

Vilken förstoring man får genom förstoringsglaset beror också på var det placeras mellan användarens öga och föremålet som ska betraktas samt det totala avståndet mellan dem.

En teknisk term man ibland kan stöta på när man väljer förstoringsglas är doptri. Det hänvisar till raden av linskrökning. En ökad linskrökning innebär en ökad förstoringsfaktor men också tjocklek på linsen. Med dioptritalet kan man också räkna ut linsens förstoringsfaktor. Det beräknas som dioptritalet dividerat med fyra och adderat med ett. Ett diptrital på 8 innebär exempelvis en förstoringsfaktor på 3X.

När man letar efter nytt förstoringsglas är det alltså viktigt att utgå ifrån vilket användningsområde man tänkt. Det avgör vilken förstoringsfaktor som krävs.

Förstoringsglas med lampa

Många modeller är idag kompletterade med inbyggd lampa för att tillföra extra ljus. Detta underlättar mycket vid dåliga ljusförhållanden i omgivningen eller när man har behov av att studera väldigt små detaljer. Ett förstoringsglas med lampa ger också en behagligare upplevelse då man slipper spänna ögonmuskeln lika mycket och minskar på så sätt risken för spänningshuvudvärk.

Vad är skillnaden på ett förstoringsglas och en lupp?

Både förstoringsglas och luppar används för att förstora objekt. Vanligtvis är luppar mindre till storlek än förstoringsglas och dess användning skiljer sig också åt. En lupp används normalt på nära avstånd från ögat medan förstoringsglas eller förstoringslinser hålls på ett längre avstånd från ögat. Luppar kan pga dess mindre storlek också ha en högre förstoringsfaktor än traditionella förstoringsglas.

Olika typer av förstoringsglas

Handhållna förstoringsglas är den vanligaste typen av förstoringsglas och används vid allt från enklare uppgifter såsom läsning av böcker eller tidskrifter till pussel, sömnad och hantverk.

Beroende på användningsområde skiljer sig typ och styrka åt. En hobbyanvändare kanske behöver ett enklare förstoringsglas medan en professionell juvelerare eller frimärkssamlare som undersöker mindre detaljer kan behöva ett förstoringsglas eller lupp med extra hög förstoringsfaktor eller kanske extra belysning. 

De flesta handhållna förstoringsglas har en förstoringsfaktor på 2X till 6X. På så sätt ges en bra avvägning mellan förstoring och storlek och enkelhet på linsen.

Förstoringsglasögon är precis som det låter förstoringsglas utformade med bågar som ett par glasögon och där linsen har en förstoringsfaktor. Dessa är idealiska för dem som har svårt att läsa finstilt text, men framförallt vid hobby och hantverk då man behöver se tydligt men samtidigt ha båda händerna fria till annat.

Förstoringsglas för professionella användare såsom tandläkare, kirurger eller urmakare är ofta av typen lupp. Detta eftersom dessa användningsområden ofta kräver hög precision.

Vanliga frågor om förstoringsglas

Ska jag hålla ögat nära förstoringsglaset? 
Ju närmare ditt öga är linsen och ju mer centrumfokuserat ditt öga är på linsen, desto bredare synfält kommer du att se, detta kommer också att minska ögonbelastningen och frustration, och kommer att öka din läshastighet, förståelse och ge en behagligare upplevelse.

Vilken förstoring rekommenderas för allmän läsning? 
Förstoringsbehoven varierar från person till person beroende på synens baslinje och synproblem, men generellt sett är den bästa förstoringen för läsning eller allmänt bruk 1,5x-4x förstoring. Denna förstoring är lätt att använda och ger ett synfält som gör att flera ord kan ses samtidigt för enkel läsning.

Vilken förstoring rekommenderas för myntsamlande? 
För inspektion som mynt- eller frimärkssamling och allmän gradering rekommenderas en förstoringseffekt på minst 5x-8x. Om du gör detaljerad myntgradering vill du ha en förstoring på 10x-30x.

Hur mycket väger ett förstoringsglas?
Förstoringsglas väger allt ifrån några få gram till ett par hekto, beroende på typ och användningsområde.

Vad är förstoringsglas tillverkade av?
De flesta förstoringsglas är tillverkade av antingen akrylplast eller glas.

De vanligaste anledningarna till att använda akryl istället för glas är klarhet, lägre vikt och hållbarhet. Akryl är dessutom mycket motståndskraftig mot skevhet, splittring, sprickbildning, salter och föroreningar. Akryl har också exceptionell färgklarhet, hög slagtålighet och är resistent mot skador från UV-strålar. Dessa fördelar har över tiden gjort optisk akryl till standarden i branschen.